Se video fra Mattilsynets fiskevelferdsseminar på Litteraturhuset i Oslo

Publisert 04.10.2017     Sist endret 20.10.2017
Foto: Mattilsynet. Behandler vi oppdrettslaksen godt? Det var tema på Mattilsynets åpne fiskevelferdsseminar på Litteraturhuset i Oslo.

Kampen mot lakselus koster mye. Ikke bare for oppdretterne, men også for oppdrettslaksen. Mer og tøffere lakselusbehandling har gitt mange oppdrettslaks dårligere velferd. Behandler vi oppdrettslaksen godt eller ofrer vi fiskevelferden i kampen mot lakselus spurte Mattilsynet på det åpne dyrevelferdsseminar på Litteraturhuset i Oslo 19. oktober. Her kan du se innleggene og debatten.

Se innlegg og debatt på Facebooksiden til Mattilsynet

Bakgrunn for seminaret og debatten

Fiskeoppdrett har blitt en av Norges største og viktigste næringer. Det ble solgt oppdrettslaks til en verdi av 60 milliarder kroner i fjor. Dette er også den næringen mange forventer skal overta for oljen.

Fiskeoppdrett har blitt vår største husdyrproduksjon. I fjor ble det satt ut 332 millioner laks og ørret i oppdrettsanleggene. Til sammenligning er det ca. 73,5 millioner husdyr på land hvis vi summerer alle dyrene i husdyrproduksjonen.

332 millioner oppdrettsfisk er mange individer. Derfor er det vanskelig å ta innover seg at oppdrett består av enkeltfisk. Det at oppdrettsproduksjonen reguleres i biomasse, det vil si den samlede vekten på fisken i merdene og ikke i antallet individer, viser med all tydelighet dette.

Dyrevelferdsloven likestiller oppdrettslaks med husdyr og kjæledyr. Loven sier at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dette gjelder også hver eneste oppdrettslaks. Loven sier også at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

De siste årene har velferden til oppdrettsfisk blitt dårligere. Årsakene henger i stor grad sammen med kampen mot lakselus. For å holde lakselusnivået lavt har oppdretterne måtte ta i bruk flere og tøffere metoder. Resultatet er at mange oppdrettslaks blir skadet eller dør i forbindelse med lusebehandling.

Lakselus- og velferdsproblemene har blitt så store at produksjon av oppdrettslaks har gått ned. Det står i stor kontrast til ambisjonene og vekstforventningene.  

En forsker, en statssekretær, en styreformann i et av Norges største oppdrettsselskap, en nestor innen fiskehelse og fiskevelferd, en dyreverner og to fra Mattilsynet holdt innlegg og debattere fiskevelferd på seminaret. 

 

Fant du det du lette etter?