Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 13.06.2012     Sist endret 04.02.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Guinea 05.02.2007 137
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Albania 05.02.2008 108

Regelverk og veiledning