Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 30.01.2013     Sist endret 19.04.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand 05.04.2002 325
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batachrochytrium salamandrivorians i forbindelse med innførsel og utførsel av salamandere (Forskrift om tiltak mot innførsel og utførsel av salamandere) 15.03.2018 356
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Thailand 11.02.2015 115
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot ondartet lungesyke hos storfe ved innførsel av levende storfe fra Spania (Forskrift om lungesyke, spansk storfe) 01.03.1999 275
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av præriehunder fra USA, samt ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra subsahariske land i Afrika i forbindelse med utbrudd av apekoppevirus (Forskrift om tiltak mot apekoppvirus) 09.07.2003 945
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Guinea 05.02.2007 137
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av kjøtt og kjøttprodukter fra dyr av hestefamilien fra Mexico 10.09.2007 1032
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Albania 05.02.2008 108
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia 02.08.2013 943
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum 19.05.2011 507
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia (Forskrift om innførsel av hund mv fra Australia) 04.01.2001 7
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Ukraina av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet til dyrefôr (Forskrift om tiltak mot ukrainsk dyrefor) 21.10.2002 1166
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina (Forskrift om beskyttelsestiltak ved import Kina) 31.08.2004 1229
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina (Forskrift om tiltak ved risimport fra Kina) 12.01.2012 35