Import av levande laksefisk til Noreg

Publisert 06.05.2013     Sist endret 16.11.2020

Importør må ha løyve frå Miljødirektoratet før det er aktuelt med import av levande laksefisk, yngel, settfisk, rogn osv. Det er krav om slikt løyve både når det gjeld samhandel (frå EU/EØS-området) og ved import frå tredjeland.

Importør må vere registrert hos Mattilsynet

Dei som importerer fisk frå utlandet må vere registrert om importør hos Mattilsynet.

Registreringa skal skje via Altinn og Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Magnhild Daltveit, seniorådgjevar, hovudkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, Tel: 55 21 57 33Kontaktinformasjon

Magnhild Daltveit, seniorådgjevar, hovudkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, Tel: 55 21 57 33