Krav til virksomheter og produkter

Publisert 23.05.2019     Sist endret 23.05.2019

Havstrategien ble lagt fram av regjeringen våren 2017, og et uttalt mål i strategien er at det skal legges til rette for høsting og oppdrett av nye marine arter. Departementet har bedt Mattilsynet følge opp dette arbeidet, med tang og tare som prioriterte arter.

Eksempler på nye marine arter er tang og tare til bruk til mat, fôr, gjødsel og kosmetikk, sjøpølse til bruk som mat, og sekkdyr (også kalt sjøpung og tunikater) til bruk i fôr.

Mattilsynet viktigste prioritet i dette er arbeidet er mattryggheten. Det er et generelt prinsipp i matloven at det er virksomhetenes ansvar at produktene er trygge. Dette er spesielt viktig for nye arter og produkter, når kunnskapsgrunnlaget om mattrygghet er mangelfullt og det er lite spesifikt regelverk. Erfaringen har vist at det er viktig med tilstrekkelig kunnskap om mattrygghet og regelverkskrav på et tidlig stadium i utvikling av nye næringer og produkter. Hvis dette ikke er plass, vil det kunne få negative konsekvenser for både forbrukernes helse og næringens potensiale for omsetning og også eksport.

Mattilsynet ønsker derfor en god dialog med næringen og FoU-miljøer for å sikre både trygge produkter og tilrettelegge for utvikling av næringen.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Nye marine arter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden