Noen produkter kan i utgangspunktet være forbudt å omsette

Publisert 23.05.2019     Sist endret 23.05.2019

 «Ny mat» er næringsmidler som ikke i vesentlig grad har blitt brukt til konsum hos mennesker i Norge eller de andre EØS-landene (inkluderer EU) før 15. mai 1997. Eksempler på produkter som er godkjent som ny mat, er nyutviklede næringsmidler som fosfolipider isolert fra krill. Arter som sjøpølse og trøffeltang kan også være ny mat. Se Mattilsynets sider om ny mat.

Ny mat-forskriften krever at ny mat skal være forhåndsgodkjent før omsetning. Det er forbudt å omsette ny mat uten godkjenning. Visse arter eller produkter til bruk i næringsmidler kan derfor være forbudt per i dag.

Det er den som skal omsette et næringsmiddel som skal bevise om et næringsmiddel er ny mat eller ikke. For å bevise at et næringsmiddel ikke er ny mat, må man kunne legge fram dokumentasjon på at det aktuelle næringsmiddelet eller ingrediensen har vært brukt til humant konsum i et eller flere EØS-land før 15. mai 1997. Hvis man etter å ha vurdert tilgjengelig informasjon er usikker, kan man kontakte det medlemslandet hvor man først har til hensikt å omsette næringsmiddelet. Man må skaffe den informasjonen som er nødvendig for at medlemslandet kan avgjøre ny mat-status.

I Norge er det Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for å avgjøre ny mat-status ved formelle forespørsler etter konsultasjonsprosessen (se ny mat-forskriften § 2). Slike forespørsler om ny mat-status skal rettes til og behandles av Mattilsynets hovedkontor, seksjon merking og kvalitet.

Et annet regelverk som kan komme til anvendelse, angår restriksjoner på bruk av proteiner av animalsk opprinnelse i fôr: Bruk av dyr fra havet som fôr til matproduserende dyr

Øvrig regelverk

I tillegg gjelder det øvrige regelverket under Mattilsynets ansvarsområde - spesielt aktuelt her er matloven, men også dyrevelferdsloven og kosmetikkloven kan komme til anvendelse. Se Mattilsynets oversikt over gjeldende regelverk.

Tilpasninger og endringer av regelverk er mulig, men slike prosesser kan ta lang tid, og vil kreve et godt kunnskapsgrunnlag.

Fant du det du lette etter?