Tang og tare

Publisert 23.05.2019     Sist endret 24.01.2023

Tang og tare (også kalt makroalger) er flercellede vannlevende organismer med fotosyntese. De består av tre grupper: brunalger, rødalger og grønnalger. De ulike gruppene og artene kan ha svært forskjellige egenskaper og også innhold av ulike stoffer.

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Mattilsynet legge til rette for høsting og oppdrett av nye arter, med tang og tare som prioriterte arter, med sikte på å utvikle tilrettelagt regelverk og tilsyn.

Mattilsynet følger opp dette med vekt på mattryggheten. Det er et generelt prinsipp i matloven at det er virksomhetenes ansvar at produktene er trygge. Dette er spesielt viktig for nye arter og produkter, når kunnskapsgrunnlaget om mattrygghet er mangelfullt og det er lite spesifikt regelverk. 

Erfaringen har vist at det er viktig med tilstrekkelig kunnskap om mattrygghet og regelverkskrav på et tidlig stadium i utvikling av nye næringer og produkter. Hvis dette ikke er plass, vil det kunne få negative konsekvenser for både forbrukernes helse og næringens potensiale for omsetning og også eksport.

Mattilsynet ønsker derfor en god dialog med næringen og FoU-miljøer for å sikre både trygge produkter og tilrettelegge for utvikling av næringen.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Nye marine arter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer