Faktaartikkel

EUs anbefaling om overvåkning for tang og tare

Publisert 23.05.2019     Sist endret 23.05.2019

EU-kommisjonen har i 2018 kommet med en anbefaling om overvåkning av metaller og jod i tang og tare til bruk i mat og fôr, som følge av eventuelle helsefarer. Anbefalingen finnes også i form av en norsk omtale.

Det foreslås her innsamling av data i 2018, 2019 og 2020. Målet er at forekomstdata for arsen, kadmium, jod, bly og kvikksølv i forskjellige arter av makroalger og halofytter skal støtte en eksponeringsvurdering. Det vil også bli vurdert om det er nødvendig å etablere et maksimalt nivå (ML) for arsen, kadmium og bly for disse råvarene eller endre grenseverdier (MRL) for kvikksølv for alger og prokaryote organismer. Det må også evalueres hvilke tiltak som er nødvendig i forbindelse med eksponering for jod fra disse produktene.

I samarbeid med Havforskningsinstituttet startet Mattilsynet i 2018 prøvetaking og analyser av tang og tare i næringsmidler og fôrvarer på det norske markedet, i tråd med EU-kommisjonens anbefaling. Det blir tatt prøver av både importere og norskproduserte produkter.

Fant du det du lette etter?