Viktig kunnskapsoppdatering om tang og tare

Publisert 08.12.2020     Sist endret 08.12.2020

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en kunnskapsoppdatering på mattrygghet i tang og tare. Rapporten er et viktig grunnlag for Mattilsynets videre arbeid med å utvikle tilsyn og regelverk, og gi råd til forbrukerne og næringen.

Rapporten omhandler tang og tare (makroalger) til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Kunnskapsoppdateringen bekrefter tidligere konklusjoner om at tang og tare kan ha et problematisk høyt nivå av metaller og jod, og det kan sette begrensninger for bruk av tang og tare som mat og i fôr.

- I den nye rapporten har vi fått mer data som gjør det mulig å gi sikrere konklusjoner og differensiering mellom arter. Dermed har vi bedre kunnskap om hvilke arter som er best egnet til produksjon og omsetning, og hvilke man bør unngå for å sikre mattryggheten, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet. 

Nye data viser at fingertare kan ha et problematisk høyt nivå av uorganisk arsen. Mattilsynet går derfor ut med advarsel mot å spise fingertare.

Rapporten omhandler også metoder som kan redusere jod-innholdet, og forskning på mikrobiologi og biotilgjengelighet.

Les mer: Hva vi vet om mattryggheten for tang og tare?

Les Havforskningsinstituttets rapport

Fant du det du lette etter?