Nytt dyrehelseregelverk gir endringer for akvakulturnæringen

Publisert 12.05.2022     Sist endret 12.05.2022

Krav om biosikkerhetsplan og godkjenning av nye anlegg først når Mattilsynet har vært på inspeksjon. Dette er noen av endringene for akvakulturnæringen i forbindelse med at Norge har fått nytt dyrehelseregelverk. Mattilsynet har lagt ut informasjon om de viktigste endringene som har størst praktisk betydning.

Det nye dyrehelseregelverket som er felles for EU/EØS gjelder nå i Norge.

EU har gitt det i form av forordning, og det betyr at Norge som EØS-medlem må innføre bestemmelsene ordrett i norsk lov.

- Selv om de fleste bestemmelsene er som før, er regelverket mer komplisert å navigere i. Noen godkjenninger, tillatelser og pålegg fra Mattilsynet har fått endret hjemmel, og i tillegg har det kommet nye krav til anlegg, fartøy og til Mattilsynets forvaltning.

- Vi har derfor opprettet en gruppe som jobber med informasjon og veiledning. Fremover vil vi legge ut oppdatert Informasjonen på Mattilsynets nettsider slik at alle kan gjøre seg kjent med regelverket og hva det innebærer, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Mye som før, men noen endringer

- Det er viktig å understreke at det nye regelverket gjelder fiskehelse og ikke fiskevelferd. Dessuten er regelverket for mattrygghet og biprodukter som før, sier Næsset.

I første omgang videreføres store deler av det tidligere fiskehelseregelverket og dette vil gjelde sammen med det nye dyrehelseregelverket.

Det nye regelverket er mer funksjonsbasert og legger økt vekt på biosikkerhetstiltak og tydelig ansvar på næringsaktørene. Derfor er det nå blant annet krav til at alle godkjente anlegg og fartøy har en egen biosikkerhetsplan.

- En annen praktisk endring er at Mattilsynet ikke kan godkjenne nye eller endrede anlegg før vi har inspisert det ferdige anlegget, sier Næsset.

Vil ta tid å få alt på plass

Fram mot sommeren jobber Mattilsynet med den praktiske gjennomføringen av de nye forskriftene i egne systemer.

- Tilsynet vårt med fiskehelse vil fremover derfor dreie seg mye om veiledning, slik at endringene blir godt kjent for de som er berørt.

Regelverket stiller flere krav til Mattilsynets forvaltning, og enkelte prosesser vil ta lenger tid.

- Aktørene må derfor belage seg på lenger saksbehandlingstid på enkelte områder. Vi vil jobbe for å finne effektive løsninger, men må samtidig passe på at vi oppfyller kravene til oss. Det er også viktig for akvakulturnæringen, avslutter Næsset.

Du kan lese mer om det nye dyrehelseregelverket og hva det betyr for akvakultur på Mattilsynets nettsider

 

Fant du det du lette etter?