Viktig klagesaksavgjørelse fra Mattilsynet om dyrehelsepersonells ansvar ved ikke-medikamentell avlusing

Publisert 19.11.2020     Sist endret 19.11.2020

I juni 2020 fattet Mattilsynets hovedkontoret et vedtak rettet mot dyrehelsepersonell om ansvar ved ikke-medikamentell avlusing. Vedtaket er lagt inn i Mattilsynets klagesaksregister siden det inneholder viktige avklaringer som kan være nyttige for andre enn personen og selskapet som er berørt i vedtaket.

Saken gjaldt termisk behandling av fisken i et oppdrettsanlegg. Vedtaket vurderer og konkluderer på spørsmålet om dyrehelsepersonellet utviste forsvarlig virksomhet ved behandlingen. 

Vedtaket inneholder i tillegg enkelte avklaringer om dyrehelsepersonells rolle og ansvar ved ikke-medikamentell behandling.

 Les vedtaket om dyrehelsepersonells ansvar ved ikke medikamentell avlusing 2020-051120

Et klagevedtak behandler kun spørsmålene som er oppe til vurdering i en konkret sak, og avgjør hvordan den konkrete saken må vurderes opp mot kravene i regelverket. Imidlertid kan det utledes fra vedtaket hvordan Mattilsynet forstår kravene som retter seg mot dyrehelsepersonell for disse tilfellene.

Se også Mattilsynets klagesaksregister for akvakultur

Veileder for ikke-medikamentell avlusing

Mattilsynet arbeider med en veileder for dyrehelsepersonells ansvar ved ikke-medikamentell avlusing. Veilederen vil ta opp temaet på flere områder enn de som er behandlet i klagevedtaket.

Fant du det du lette etter?