Kultiveringsanlegg

Publisert 29.08.2012     Sist endret 17.01.2013

I mange vassdrag drives kultivering for å vedlikeholde eller bedre produksjonen av laks og ørret i elver og vann, enten som følge av kraftutbygging eller sviktende fiske.

Kraftutbyggerne er ofte blitt pålagt å vedlikeholde lokale stammer gjennom kultivering og utsetting av rogn eller yngel når vassdrag er blitt regulert. Den praktiske delen av dette arbeidet, det vil si innfanging av stamfisk, stryking og drift av klekkeriet, administreres oftest av elveeierlagene eller av kraftselskapene.

Helsekrav som stilles i sammenheng med utsetting av kultivert fisk skjer via helse- og opprinnelsesattest for rogn eller yngel/settefisk. Klekkeriene må selv engasjere fiskehelsetjenestene for helsekontroll. Kravene i attesten blir strengere ved oppdrett av flere typer fisk, for eksempel både innlandsfisk og flere anadrome arter (fisk som lever i sjøvann, men som gyter i ferskvann), og utbredelsen av utsettet.

Mattilsynets oppgaver består primært i å:

  • utarbeide standard helsevilkår for utsetting av rogn eller yngel/settefisk (kultivert materiale) i ulike soner/vassdrag og føre tilsyn med at anleggene etterlever regelverket
  • vurdere dispensasjoner fra driftsvilkår eller helsevilkår
  • gjennomføre tiltak ved sykdom i klekkeri/vassdrag
Fant du det du lette etter?