Mattilsynets hovedprioriteringer innen import, eksport og kriminalitet i 2024

Dette er hovedmålet for det risikobaserte tilsynet for området kriminalitet i 2024. I tillegg til dette, vil Mattilsynet, som vanlig, ivareta løpende oppgaver, blant annet hendelser, prøvetaking, søknadsbehandlinger og oppfølging av bekymringsmeldinger.  

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Mattilsynet skal bidra til at matimportørene kjenner sin varslingsplikt til Mattilsynet
  2. Importørene har kompetanse om gjeldende regelverk for sin aktivitet og for de varer de innfører til Norge.
  3. Mattilsynet skal bidra til at produsenter og eksportører kjenner til og kan dokumentere at de oppfyller regelverket knyttet til særkrav 
  4. Mattilsynet skal sørge for å ha systemer for å avdekke mulig kriminell adferd og håndtere kriminell aktivitet
  5. Eksportører skal kjenne regelverkskravene ved eksport, og kan dokumentere at det er samsvar mellom eksportparti og utstedt sertifikat

Mattilsynet skal til enhver tid prioritere ressursene sine der sannsynligheten for regelbrudd og konsekvensene av disse er størst. Med dette som utgangspunkt velger Mattilsynet hvert år ut noen områder som blir prioritert både i veiledningsarbeid og utøvende tilsyn.