Slakting av landdyr

Virksomheter som produserer kjøtt og kjøttvarer er ansvarlige for at kjøttet er trygt. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hygiene og dyrevelferd i slakteri
  2. Sporing og merking av dyr og kjøtt  
  3. Matkjedeinformasjon (MKI) 
  4. Nedskjæring av flere dyrearter i samme virksomhet
  5. Slaktebiprodukter kan brukes til mat
  6. Nødslaktordningen
  7. Slakting til eget bruk - hjemmeslakting 
  8. Kjøttkontrollrapporter etter slakting

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger regelverket, og vi kontrollerer og godkjenner alt slakt.