Høring: utkast til VKM-bestilling om avløpsrenseprosessen og antimikrobiell resistens

Publisert 10.12.2018     Sist endret 11.02.2019

Landbruks og matdepartementet har bedt Mattilsynet om en oppdatering av VKM-rapporten fra 2009 "Risikovurdering av kontaminanter i avløpsslam som brukes som gjødselvare "med en vurdering av virkningen av slambehandlingsmetodene som brukes i Norge, på skjebne og overlevelse av antibiotikaresistens.

Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker å be Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å utvide VKMs rapport fra 2009 “Risk assessment of sewage sludge used as fertiliser and soil conditioner in Norway” med temaer relatert til antimikrobiell resistens.

I den ønskede utvidelsen av rapporten skal det legges vekt på betydningen av avløpsvann- og slambehandlingsmetoder brukt i Norge angående overlevelse av antimikrobielle resistente bakterier (ARB), antimikrobielle resistensgener (ARG), og resistensdrivere (RD) (som antibiotika, antifungale midler, tungmetaller, desinfiserende midler, etc.).

Farmasøytiske stoffer ble generelt vurdert av VKM i 2009, men rapporten tok ikke grundig for seg antimikrobiell resistens (AMR). VKM konkluderte med at det er lite sannsynlig at antimikrobiell resistens kan spres i renseanlegg, eller i jorda som følge av bruk av avløpsslam som gjødselvare.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av VKM-bestilling

Før endelig bestilling sendes ønsker vi innspill på utkast til bestilling av ny risikovurdering

 

 

Høringsfrist: 04.01.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

GenØk 11.12.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39

Awatif Fahmi Yousif Aballi, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 79 69