VKM-bestilling kadmium i mineralgjødsel

Publisert 31.10.2017     Sist endret 31.10.2017

Fosfor er et viktig plantenæringsstoff. Kildene til fosfor i mineralgjødsel inneholder også noe av det toksiske metallet kadmium. Kadmium er som et resultat av det også tilstede som en forurensing i mineralsk fosforgjødsel. Innholdet av kadmium i mineralsk fosforgjødsel varier mye etter hvilken kilde fosforen er hentet fra. Ved gjentatt bruk av gjødsel over tid vil kadmium kunne akkumulere i jord, som igjen kan føre til negative helse- og miljøeffekter.

Norge har i dag en grenseverdi på 100mg Cd/kg fosfor i mineralgjødsel. Rundt år 2000 var det mange land som utførte risikovurderinger av kadmium i mineralgjødsel. En slik vurdering ble også gjort i Norge. Det finnes nå ny kunnskap om skjebnen til kadmium i jord og helseeffekter av for høyt kadmiuminntak og Mattilsynet mener derfor det er behov for å se på risikoen på nytt. I tillegg er et forslag til nytt gjødselregelverk nå til politisk diskusjon i EU.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker VKM sin vurdering av skjebne  og effekter i miljøet og matkjeden av kadmium i mineralgjødsel

Høringsfrist:  14.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39