Høring: Utkast til internasjonale standarder for plantesanitære tiltak 2015

Publisert 09.07.2015     Sist endret 09.07.2015

Sekretariatet til den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC har lagt utkast til internasjonale standarder for plantesanitære tiltak ut på internasjonal høring. Mattilsynet fungerer som nasjonalt kontaktpunkt i forhold til IPPC og ber om kommentarer på utkastene.

Blant utkastene til standarder (ISPMs) som er på høring i 2015 er:

• Revisjon av vedlegg 1 og 2 til standarden for treemballasje (ISPM 15).

Gassing med sulfyrul fluorid tas inn som et alternativ til behandling av treemballasje med metylbromid, basert på effekt mot furuvednematode og trebukken Anoplophora glabripennis. Treet må være avbarket, ha maks. tverrmål på 20 cm, og fuktighetsinnholdet skal ikke være over 60%. Kravene til dielektrisk oppvarming justeres, ved bl.a. at kravet om maksimalt 20 cm tverrmål på treverket fjernes for denne behandlingsmetoden.
Se utkastet på IPPCs nettsider:  Draft revisions to ISPM 15 (Regulation of wood packaging material in international trade) - Annex 1 and 2 for inclusion of the phytosanitary treatment Sulphuryl fluoride fumigation of wood packaging material  and the revision of the dielectric heating section in Annex 1 of ISPM 15

• Plantesanitære behandlinger for trevirke generelt. Det foreligger forslag til 3 behandlingsmåter som vil bli tatt inn som vedlegg til standarden ISPM 28.  Formålet er å redusere sannsynlighet for introduksjon og spredning av vedlevende skadeorganismer ved internasjonal handel med trevirke.

a. Varmebehandling av trevirke ved dielektrisk oppvarming, mot furuvednematode, insekter og sopp.
Se Draft Annex to ISPM 28 - Heat treatment of wood using dielectric heating

b. Gassing av avbarket trevirke med sulfyrul fluorid mot vedlevende nematoder og insekter.
Se Draft Annex to ISPM 28 - Sulphuryl fluoride fumigation of nematodes and insects in debarked wood

c. Gassing av avbarket trevirke med sulfyrul fluorid mot vedlevende insekter.
Se Draft Annex to ISPM 28 - Sulphuryl fluoride fumigation of insects in debarked wood 

• Nye diagnostikkprotokoller for følgende planteskadegjørere:

Draft Annex to ISPM 27 - Aphelenchoides besseyi, A. fragariae and A. ritzemabosi
Draft Annex to ISPM 27 - Xanthomonas fragariae 
Draft Annex to ISPM 27 - Sorghum halepense

• Retningslinjer for kontroll av sendinger utført av importlandets plantehelsemyndigheter i eksportlandet, for å kontrollere samsvar med plantesanitære importkrav. Utkastet angir mulige rammer for inngåelse av bilaterale avtaler om slike kontroller og er foreslått som et appendiks til ISPM 20.
Se Draft Appendix to ISPM 20 Arrangements for verification of compliance of consignments by the importing country in the exporting country

• En plantesanitær behandling av mangofrukt
Se Draft Annex to ISPM 28 - Vapour heat treatment for Bactrocera tryoni on Mangifera indica
I tillegg er følgende utkast nå på 2. høringsrunde etter at de er revidert som følge av tidligere års høringsinnspill:

• Revisjoner av en rekke definisjoner av termer brukt i plantesanitære standarder, bl.a. av «wood (as a commodity class)» .
Se 1994-001: Draft amendment to ISPM 5 (2014): Glossary of phytosanitary terms

• Innføring av begrepet “conditional host” i utkastet til standard for bestemmelse av vertplanter for fruktfluer av Tephritidae.
Se 2006-031: Determination of host status of fruit to fruit flies (Tephritidae)

 

Mer informasjon om arbeid med internasjonale standarder for plantesanitære standarder finnes på IPPCs nettsider.

 

Kommentarer på utkastene til standarder sendes til Mattilsynet på e-post til Hilde Paulsen innen 13. august.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon planter, tlf. 22 77 91 40


Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon planter, tlf. 22 77 91 40