Kunngjøring

63 sorter fjernet fra norsk offisiell sortsliste

Publisert 26.02.2015     Sist endret 26.02.2015
 • Ladi

  Bilde 1 av 5 | Sorten Ladi, som ble godkjent i 1979 og var hovedsort for tidligdyrking av kål under solfanger helt frem til slutten av 1990-årene. Foredler Jon Vik. Foto: Even Bratberg

 • Frøavl løk

  Bilde 2 av 5 | Frøavl av de tre landviksortene som var viktige løksorter hos NMBU. Frøavlen forgikk i veksthus (kaldhus) på store morløker dyrket året før. Foto: Even Bratberg

 • Løksorten Lafort

  Bilde 3 av 5 | Løksorter fra Landvik 1: Løksorten Lafort. Godkjent i 1983. Foredler Jon Vik. Foto: Even Bratberg

 • Løksorten Laskala

  Bilde 4 av 5 | Løksorter fra Landvik 2: Løksorten Laskala. Godkjent i 1983. Foredler Jon Vik. Foto: Even Bratberg

 • Løksorten Lava

  Bilde 5 av 5 | Løksorter fra Landvik 2: Løksorten Lava. Godkjent i 1977 Foredler Jon Vik. Foto: Even Bratberg

Mattilsynet har fjernet 63 jord- og hagebruksvekster fra norsk offisiell sortsliste. Grunnen er at der ikke lenger ble produsert frø eller formeringsmateriale av disse sortene.

Som hovedregel er det kun tillatt å omsette såvare av plantesorter som er oppført på norsk offisiell sortsliste eller EUs felles sortsliste.

Det er Mattilsynet som behandler søknader om godkjenning av plantesorter for opptak på lista. Målet er å bidra til at sorter som markedsføres i Norge er best mulig tilpasset norske forhold.

Godkjenningen er gyldig i 10 år etter godkjenningen ble gitt og kan fornyes.

Regelverket om godkjenningsperioden har tidligere ikke blitt håndhevet. Dette har ført til at det etter hvert var mange gamle sorter på lista. Mange av disse var ikke lenger i bruk og det var usikkert om de fremdeles ble vedlikeholdt, det vil si om det fortsatt ble produsert frø eller formeringsmateriale av disse sortene. Derfor besluttet Mattilsynet å gjennomgå sortslista.

Kontaktet alle ansvarlige

I løpet av 2014 ble det sendt ut varselbrev til alle ansvarlig vedlikeholdere av sorter som hadde vært oppført på sortslista i mer enn 10 år. Ansvarlige vedlikeholdere som ønsket at deres sorter fremdeles skulle være oppført på sortslista måtte sende en begrunnet søknad om fornyelse av godkjenningen.

Resultatet ble at 63 sorter fjernet fra sortslista i 2014. Av disse er det

 • 17 sorter av korn
 • 21 sorter av gras, kløver og andre fôrvekster
 • 25 sorter av prydplanter, som blant annet pelargonium, knollbegonia samt grøntanleggsplanter.

Mange av de gamle sortene var fortsatt i bruk. For 103 sorter er godkjenningsperioden fornyet med 10 år.

Gjennomgangen av sortslista har også vist at det i enkelte tilfeller ikke er meldt fra til Mattilsynet når ansvaret for vedlikehold av sorter er blitt overført til andre aktører.

Økt oppmerksomhet rundt gamle sorter

En positivt konsekvens av opprydningen i sortslista er at den har skapt økt oppmerksomhet rundt flere gamle sorter av hodekål, kepaløk, nepe og sukkerert. Disse sortene er foredlet i Norge og tilpasset norske vekstforhold, men var i ferd med å gå i glemmeboka. Mattilsynets har på denne måten bidratt til at det igjen vil bli startet opp frøavl av disse sortene slik at de kan bli tilgjengelige for interesserte hagebrukere.

Plantesortsnemda: Offisiell sortsliste 

Mer om godkjenning av plantesorter og norsk offisiell sortsliste 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pia Borg, rådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, 22 77 91 28.


Kontaktinformasjon

Pia Borg, rådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, 22 77 91 28.