Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert 20.02.2019     Sist endret 20.02.2019

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Forordningene gjelder både godkjenning og avslag om nye aktive stoffer, og tilsvarende ved revurdering av tidligere godkjente stoffer. Videre er det også endring av vilkår for tidligere godkjente stoffer, eller forlengelse av godkjenningsperiode for en del stoffer.

I tillegg omfatter endringen også to forordninger om henholdsvis anvendelse av kriterier for identifisering av aktive stoffer med hormonsforstyrrende egenskaper og om endring av ansvar mellom medlemslandene ved søknad om regodkjenning av aktive stoffer.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende tidligere endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 12. februar 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Det er ikke lagt ved endringsforskrift i høringen. Dette skyldes at forordningene som omfattes av høringen, vil bli tatt inn i plantevernmiddelforskriften på ulike tidspunkter avhengig av den senere behandlingen i EØS-komitéen.

Høringsbrevet har vært til LMD for klarering for høring.

 

Høringsfrist 02.04.2019
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 26.03.2019
Bane NOR SF 04.03.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37