Bruk av plantevernmidler nær vann

Publisert 04.05.2020     Sist endret 26.08.2020

Mattilsynet fører tilsyn med bruk av plantevernmidler nær vann. I Norge har vi et strengt regelverk for avstand til vann, fordi vi ønsker å beskytte helse og miljø.

Du som bruker plantevernmidler har plikt til å følge plantevernmiddelets etikett, iverksette hensiktsmessige tiltak for å redusere risikoen for vannforurensing og føre journaler over tiltakene. Nye krav på etikett om kortere avstand ved avdriftsreduksjon og krav til vegeterte buffersone stiller økte krav til kunnskap til deg som bruker. Det er utviklet egne veiledere for avdriftsreduksjon og vegeterte buffersoner for å gjøre det lettere for deg å følge regelverket.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantevernmidler Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer