Veiledere

Publisert 09.11.2015     Sist endret 14.12.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av pærebrannvertplantene 24.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Malus Mill. (eple) 24.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med røtter som er dyrket på friland 01.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pyrus L. (pære) 01.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Rubus L. (rubus) 01.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Fragaria L. (jordbær) 01.01.2019 PDF
Veileder internkontroll plantehelse 29.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av vertplanter til minérfluer (Liriomyza) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av poteter 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pelargonium (pelargonium) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av visse arter av Prunus L. (prunus) 24.02.2016 PDF
Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av kepaløk (Allium cepa L. var. cepa) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dianthus (nellik) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dendranthema (krysantemum) 24.02.2016 PDF

Regelverk og veiledning