Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Lukket yngelråte

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom.

Om sykdommen

Lukket yngelråte er en alvorlig bakteriesykdom på bienes yngel. Sykdommen er rapportert fra alle kontinenter hvor det drives birøkt, og vi har hatt enkelte tilfeller også i Norge.

Lukket yngelråte er en gruppe-B sykdom. Aktiv overvåking skjer ved klinisk helseundersøkelse av bigårder som skal sertifiseres.

 

Symptomer

Bisamfunn med kliniske symptomer vil dø dersom de ikke behandles.

Hvordan smitter sykdommen?

Bakterien, Paenibacillus larvae, danner sporer som smitter larvene med foret. Den viktigste årsaken til smittespredning mellom bisamfunn, er birøkterens flytting av vokstavler eller kubeutstyr. Lukket yngelråte kan også spres ved foring med kontaminert honning og pollen og med bier som røver honning fra infiserte bisamfunn.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Bekjempe sykdommen