Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Lukket yngelråte

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Lukket yngelråte er en alvorlig bakteriesykdom på bienes yngel. Sykdommen er rapportert fra alle kontinenter hvor det drives birøkt, og vi har hatt enkelte tilfeller også i Norge.

Lukket yngelråte er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Aktiv overvåking skjer ved klinisk helseundersøkelse av bigårder som skal sertifiseres.

 

Symptomer

Bisamfunn med kliniske symptomer vil dø dersom de ikke behandles.

Hvordan smitter sykdommen?

Bakterien, Paenibacillus larvae, danner sporer som smitter larvene med foret. Den viktigste årsaken til smittespredning mellom bisamfunn, er birøkterens flytting av vokstavler eller kubeutstyr. Lukket yngelråte kan også spres ved foring med kontaminert honning og pollen og med bier som røver honning fra infiserte bisamfunn.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Sykdommen er ikke farlig for mennesker.