Til hovedinnhold

Sammendrag og etterevalueringer

Her finner du sammendrag fra alle søknader om forsøk som Mattilsynet har godkjent. Du finner også etterevalueringer av betydelig belastende forsøk og forsøk som er etterevaluert av andre grunner.

Hvor du finner sammendraget, avhenger av når forsøket ble godkjent. Alle etterevalueringer finner du i listen på denne siden.

Du finner forsøkssammendrag i ALURES

Sammendrag (non-technical summary, NTS) fra forsøk som er godkjent etter september/oktober 2023, er publisert i ALURES NTS Database, List of results (europa.eu). Du finner fortsatt forsøkstitler og eventuelle etterevalueringer i listen nedenfor. Når du søker i NTS-databasen, kan du bruke forsøkstittel (se nedenfor under "prosjekttittel") eller NTS-nummer, som du finner ved å klikke på forsøkstittelen. I NTS-database finner du også forsøkssammendrag fra andre EU/EØS-land.

Du finner eldre forsøkssammendrag og alle etterevalueringer i denne listen

Forsøkssammendrag fra før september/oktober 2023 finner du i listen nedenfor, ved å klikke på aktuell forsøkstittel. I de tilfellene forsøk er etterevaluert, finner du også etterevalueringen ved å klikke på forsøkstittelen.

ProsjekttittelEtterevalueringGodkjenningsdatoID