Paratuberkulose

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.12.2012

Paratuberkulose er en kronisk tarminfeksjon hos drøvtyggere. Sykdommen forekommer over hele verden.

I Norge er paratuberkulose meget sjelden hos storfe og sau, men finnes i en del geitebesetninger.

Sykdommen utvikles langsomt, smittede dyr får symptomer først etter flere år. Sykdommen er vanskelig å påvise i tidlige stadier, noe som gjør bekjempelsen vanskelig.

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret