Paratuberkulose


Publisert 11.12.2012 | Sist endret 11.12.2012

Paratuberkulose er en kronisk tarminfeksjon hos drøvtyggere. Sykdommen forekommer over hele verden.

I Norge er paratuberkulose meget sjelden hos storfe og sau, men finnes i en del geitebesetninger.

Sykdommen utvikles langsomt, smittede dyr får symptomer først etter flere år. Sykdommen er vanskelig å påvise i tidlige stadier, noe som gjør bekjempelsen vanskelig.

Mer om paratuberkulose

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Beredskap

Retningslinjer for bekjemping av Paratuberkolose

Vedlegg 1: Flytskjema

Paratuberkolose: Mal for saneringsplan 

Notat om nye retningslinjer for bekjempelse av paratuberkolose 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev