Varsle om fisk og akvakultur

Du bør varsle Mattilsynet om

  • sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr
  • dårlig velferd på oppdrettsfisk

Varsle Mattilsynet