Veiledere

Publisert 10.01.2022     Sist endret 28.10.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder - Slik søker du godkjenning for slakting av oppdrettsfisk på båt 28.11.2018 PDF
Veileder for transportører av levende fisk i brønnbåt 19.09.2017 PDF

Regelverk og veiledning