Brønnbåter: Vask og desinfeksjon ved kippkjøring

Publisert 11.05.2022     Sist endret 11.05.2022

Regelverk: Akvabiosikkerhetsforskriften / Forordning EU 2020/990 artikkel 3
---

I det nye dyrehelseregelverket er det krav om at fartøy og kjøretøy som transporterer levende fisk eller andre akvatiske dyr til akvakultur skal vaskes og desinfiseres mellom hver forsendelse.

Dersom det er en kort avstand mellom anleggene og det iverksettes nødvendige tiltak for å hindre spredning av smitte under lasting fra båt til settefiskanlegget, vil flere transporter innenfor et kort tidsrom fra ett settefiskanlegg til ett mottaksanlegg kunne anses som en forsendelse. 

Det kan også regnes som en forsendelse når det transporteres fisk på flere turer mellom ett matfiskanlegg og ett slakteri/slaktemerdanlegg. Det må da ikke stå fisk fra andre matfiskanlegg i slaktemerd eller losses fisk fra andre anlegg samtidig.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer