Skifte av vann ved transport av fisk i brønnbåt

Publisert 11.05.2022     Sist endret 11.05.2022

Regelverk: Akvabiosikkerhetsforskriften / Forordning EU 2020/990, artikkel 4
---

Det nye dyrehelseregelverket har en bestemmelse som sier at det ikke er tillatt å skifte ut vann fra en brønnbåt dersom den er nærmere et akvakulturanlegg enn 10 kilometer.

Mattilsynet tolker at kravet er oppfylt dersom vann fra brønnbåt blir behandlet i tråd med kravene i transportforskriftens § 22.

Ved transport av settefisk til et matfiskanlegg, skal inntaksvannet behandles iht. kravene i transportforskriften.

Ved transport av fisk direkte til slakting eller til et slaktemerdanlegg skal utslippsvannet behandles iht. krav i transportforskriften §22

Ansvarlig for brønnbåt skal sikre at det er dokumentasjon på hvordan vannbehandlingen foregår og effekten av desinfeksjonen.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer