Regelverksprosess

Endring av etableringsforskriften

Publisert 01.07.2021     Sist endret 12.10.2021

Mattilsynet endrer etableringsforskriften for å tilpasse den til den nye dyrehelseforordningen.

Den nye dyrehelseforordningen med utfyllende rettsakter kommer til å erstatte dyrehelsekravene for etablering av akvakulturanlegg for fisk, tifotkreps og bløtdyr og akvakulturområder for bløtdyr.

I dag er disse kravene regulert i etableringsforskriften. Mange helsemessige krav for akvatiske dyr blir flyttet til eller regulert i dyrehelseforordningen. Etableringsforskriften må tilpasses til dyrehelseforordningen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering av utkast til endring av etableringsforskriften

Utkast til høringsdokumenter til endring av etableringsforskriften sendes til NFD for klarering.

Juli 2021 
Høring av etableringsforskriften

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, sender Mattilsynet på høring forslag til endring av etableringsforskriften

Tredje kvartal 2021 
 
Fastsettelse av endringer i etableringsforskriften

Mattilsynet foreslår ovenfor NFD å fastsette endringer i etableringsforskriften

Tredje kvartal 2021 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver, Oda Walle Almeland, Seksjon fiskehelse og fiskeveferd, tlf: 22 77 85 06