Faktaartikkel

1. Klagevedtak om godkjenning av anlegg og slakterier: etablering, utvidelse og reduksjon

Publisert 26.05.2020     Sist endret 26.05.2020

Hva skal til for at Mattilsynet godkjenner et nytt anlegg eller utvidet mengde fisk?
Mattilsynet skal vurdere om kravene i forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg mv. § 7 er oppfylt.

Før vi godkjenner en etablering eller utvidelse av et akvakulturanlegg vil vi undersøke:

  1. Risikoen for smitte inn til anlegget og smitte fra anlegget til andre anlegg og vill fisk. Avstand er spesielt viktig i vurderingen av risiko for smitte.
  2. At internkontrollsystemet sannsynliggjør at anlegget kan driftes i tråd med regelverkskrav.
  3. Fiskevelferd: Anlegget skal ivareta artens krav til et godt levemiljø.

Når og hvorfor reduserer Mattilsynet mengden fisk i et anlegg?
Mattilsynet har myndighet til å godkjenne anlegg. Hvis det er nødvendig kan Mattilsynet også trekke tilbake godkjenninger, jf.forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg mv. §8.

Virkemiddelet redusert produksjon har som formål å unngå fremtidige brudd på regelverket. Virkemiddelet blir brukt overfor oppdrettsanlegg som har hatt vesentlige problemer med å følge lusegrensen.

Etableringssaker der klager er part

 

Etableringssaker der klager ikke er part

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning