Faktaartikkel

3. Klagevedtak om lakselus: krav om kontroll med lakselus, lusegrense og tvangsmulkt

Publisert 26.05.2020     Sist endret 26.05.2020

God kontroll på lakselus er en grunnleggende forutsetning for forsvarlig produksjon og for å kunne øke produksjonen.

Mattilsynet fører risikobasert tilsyn og griper inn hvis oppdrettere mister kontroll over lusenivået.

Fortjenesten én oppdretter kan få gjennom å bryte luseregelverket kan gå på bekostning av andre oppdrettere ettersom nabooppdretterne vil kunne få større vanskeligheter med å følge lusegrensen.

For høye nivåer av lakselus kan også kunne gå på bekostning av dyrevelferd hos oppdrettsfisk, og utgjøre en trussel mot vill laksefisk.

 

Fant du det du lette etter?