Ny risikovurdering om hvordan nye krav til behandling av transportvannet fra brønnbåter påvirker risikoen for smittespredning

Publisert 03.09.2020     Sist endret 03.09.2020

Fra 1. januar 2021 skal alle brønnbåter kunne desinfisere transportvannet.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av hvordan de nye kravene til behandling av transportvann påvirker risikoen for smittespredning.

Veterinærinstituttet konkluderer med at det på generelt grunnlag bør antas at transportvann fra brønnbåter kan utgjøre en smitterisiko i de tilfeller der det ikke er tilstrekkelig desinfisering av vannmassene.

Veterinærinstituttet anbefaler derfor en restriktiv linje på transport av laks dersom forvaltningsmålet er å begrense utbredelse av smittsomme sykdommer i norsk fiskeoppdrett.

Les risikovurderingen på Mattilsynets nettsider

Fant du det du lette etter?