Ikke flytt rensefisk ut av PD-sonen

Publisert 06.12.2012     Sist endret 06.12.2012

For å hindre smittespredning fraråder Mattilsynet flytting av leppefisk ut av PD-sonen. Villfanget rensefisk kan fungere som mekanisk vektor for overføring av PD-virus, men det er lite sannsynlig at den kan fungere som en biologisk vektor.

Veterinærinstituttets risikovurdering konkluderer med at det er moderat til høy sannsynlighet for at det er PD-virus i vann og i rensefisk fanget i PD-sonen. Konsentrasjonen vil være stigende jo nærmere fisken fanges anlegg med PD-virus infisert fisk. Hvis rensefisk eller vann er infisert med PD-virus når det tas inn i anlegg, er det moderat til høy sannsynlighet for at dette vil føre til infeksjon hos laksefisken i anlegget.

Siden rensefisken kan overføre smitte, vil dette kunne innebære store konsekvenser ved flytting av fisken. Konsekvensene vil kunne være særlig store i forbindelse med smitte av Pankreassjukdomsvirus ut av bekjempelsessonen (PD-sonen).

Flytt derfor ikke rensefisk ut av PD-sonen.

Fant du det du lette etter?