Skjell som mat

Publisert 19.01.2013     Sist endret 18.01.2021

Skjell som høstes for omsetning skal være trygge å spise. Fra naturens side kan skjell oppkonsentrere både mikroorganismer, algetoksiner, tungmetaller og miljøgifter ved filtrering av vannet de lever i, og skjell kan dermed gjøre oss syke når de spises.

For å sikre at skjell som omsettes er trygge å spise, er det laget et omfattende regelverk for produksjon og omsetning av skjell som mat. Det er produsenten som har ansvaret for at skjellene som omsettes er trygge å spise og at kravene følges gjennom produksjonskjeden.

Skjell skal produseres i og høstes fra områder som Mattilsynet har klassifisert. Skjell som høstes for omsetning, skal ikke innholdet mer algegifter, mikroorganismer og forurensende kjemiske stoffer som bly, kadmium og kvikksølv, enn det som er tillatt i regelverket.

Områder der skjell dyrkes i og/eller høstes fra, kalles et produksjonsområde. Mattilsynet klassifiserer produksjonsområder, og fører tilsyn med dem for å dokumentere status over tid. Dersom det forekommer toksinproduserende alger, algegifter, mikroorganismer, tungmetaller eller miljøgifter i skadelige mengder, eller annet som kan medføre fare for folkehelsen, kan Mattilsynet «lukke» produksjonsområder for høsting.

Mattilsynet fører også tilsyn med virksomheter som mottar skjell for pakking eller bearbeiding.

Du som høster blåskjell til eget konsum må sjekke Blåskjellvarselet før du høster.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Fremgangsmåte for prøvetaking av muslinger og forsendelse til laboratorium PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Følgeskjema for analyser av E.coli, tungmetaller og fremmedstoffer i skjellPDF
Følgeskjema for toksinanalyser av skjellPDF

Import og eksport

Import av skjell og krepsdyr til mat - Kommersiell import av mat

Eksport av skjell og krepsdyr til mat - Eksport av fisk og sjømat

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Hovedmålet  med dette er å holde oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for. 

For skjell gjennomfører Mattilsynet nasjonalt tilsynsprogram for skjellproduksjon. Programmet koordinerer prøvetaking for laboratorieanalyser i produksjonsområder og skjell som blir omsatt.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Akvakultur Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer