Bruk av TRACES ved samhandel av animalske biprodukter til Norge

Publisert 20.10.2017     Sist endret 20.12.2021

Traces skal brukes ved samhandel av animalske biprodukter fra kategori 1- og 2-materiale og kategori 3 bearbeidet animalsk protein.

Avsender skal melde hver forsendelse i Traces

Ved samhandel skal virksomheten som sender kategori 1- og 2-materiale og bearbeidet animalsk protein melde hver forsendelse i TRACES NT. Dette gjelder også dersom fiskemel og fiskeolje i kategori 3 materiale skal sendes for avgiftning til et fôrproduksjonsanlegg.

Mottaker skal bekrefte i TRACES at forsendelsen er ankommet

Virksomheten som fysisk mottar de animalske biproduktene skal bekrefte i TRACES NT at forsendelsen er ankommet og om partiet er i samsvar med krav i biproduktregelverket.   Dette gjøres ved å fylle ut fanen «Acknowledgement».

Virksomheten skal fylle ut bekreftelsen i TRACES snarest og helst innen 2 arbeidsdager etter mottak.

Mattilsynets tilsyn i TRACES

Mattilsynet kontrollerer via TRACES at innførsler av biprodukter kommer trygt frem til bestemmelsesstedet.  Vi har retningslinjer om å utføre slik kontroll innen fem arbeidsdager etter at forsendelsen er kommet frem til bestemmelsesstedet.

Regelverk og forklaring

Se biproduktforordning (EU) 1069/2009 artikkel 48 om kontroll av forsendelser til andre medlemsstater (Forskrift animaliebiproduktforskriften) og (EF) 142/2011 artikkel 21 (3) om forsendelse av fiskeolje og fiskemel til avgiftning.

Bruksanvisning i Traces NT 

Animaliebiproduktregelverket er helsebestemmelser om animalske biprodukter og avledede produkter (biprodukter) som ikke er beregnet til konsum.

TRACES (TRAde Control and Expert System) er EUs database for import og samhandel av blant annet animalske biprodukter. Se generell veiledning om TRACES inkludert brukerstøtte.

Med samhandel menes handel mellom medlemsland i EØS (EU/EFTA). Samhandel er enten innførsel eller utførsel.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning