Bruk og import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk

Publisert 15.03.2021     Sist endret 22.03.2021

Det er laget en veileder som beskriver reglene for bruk og import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk.

Bruk og import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk er regulert i Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på humant konsum.

Institusjoner som ønsker å bruke animalsk materiale til forskning og diagnostikk skal registrere seg som animaliebiprodukt-virksomhet via Mattilsynets skjematjeneste. Dette vil i hovedsak være laboratorieprøver. Registreringsplikten gjelder ikke for institusjoner som bruker prøver av animalske biprodukter kun til undervisningsformål (eks. skoler).

For bruk, samhandel og forsendelser innenlands er det krav til sporing (handelsdokument og register), merking og disponering etter bruk. Ved import fra 3. land er det behov for importtillatelse som blir behandlet ved grensekontrollstasjonen ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Den er en rekke vilkår som må være oppfylt for å få importtillatelse.

Disse er beskrevet i veilederen. For detaljer se Veiledning om bruk og import av prøver til forskning og diagnostikk

Søknadskjema - Import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk 

Veiledning til utfylling av skjema for importtillatelse

Fant du det du lette etter?