Regelverksprosess

Endring i animaliebiproduktforskriften – oppdatering av henvisninger i 3. landslister for import av animalske biprodukter

Publisert 02.03.2022     Sist endret 02.03.2022

Det er forslag til endringer i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften. Som følge av ny dyrehelselov er det nødvending å endre henvisninger til andre regelverk i listen over land det er mulig å importere animalske biprodukter fra. Det er ingen endring i fra hvilke land det er mulig å importere animalske biprodukter fra.

Forslaget har vært til diskusjon i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og er relevant og akseptabel for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 20.04.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41