Faktaartikkel

Importør skal melde innførsel av animaliebiprodukter til Mattilsynet

Publisert 21.01.2015     Sist endret 26.11.2019

Slik innførsel (fra EØS-området) meldes på Mattilsynets skjematjenester. Informasjonen er nødvendig for at Mattilsynet skal kunne ivareta hensyn til folke- og dyrehelse ved innførsel av animalske biprodukter til Norge.

  • Meldeplikten er regulert av forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater (Forskrift om handel med levende dyr m.v.).

  • Meldeplikten gjelder for all innførsel (samhandel) av animalske biprodukter.

  • Både importør og første mottaker i Norge skal være registrert hos Mattilsynet før innførsel kan skje. Importør registrerer seg og førstemottaker ved skjema Ny importør av biprodukter.

  • Registrert importør melder innførsel av hvert parti ved skjema «Import av biprodukter» på Mattilsynets skjematjenester.

  • Importør skal melde innførsel senest 24 timer før varen ankommer første mottaker.

  • Meldinger om innførsel av animalske biprodukter behandles lokalt i Mattilsynet, ut i fra importøren som melder og første mottaker av varen.

Se Mattilsynets skjematjenester her

Fant du det du lette etter?