Traces

Publisert 30.01.2013     Sist endret 19.04.2021

ENDRINGER I TRACES

14.12.19 ble TRACES-delen som omhandler grensekontroll flyttet til ny plattform, TRACES New Technology (TRACES NT). Resten forblir på dagens TRACES (som får navnet TRACES Classic)

Informasjonen i TRACES ble ikke overført automatisk til den nye plattformen. Derfor må alt - både virksomheter og brukere – registrere seg på nytt.

Endringen omfatter disse forsendelsene:

  • Levende dyr som nå forhåndsmeldes med CVED-A blir til CHED-A.
  • Animalske produkter som nå forhåndsmeldes med CVED-P (animalske næringsmidler, fôr og animalske biprodukter) blir CHED-P.
  • Ikke-animalske risikoprodukter (næringsmidler eller fôrvarer) under intensivert kontroll skal nå forhåndsmeldes med CHED-D (tidligere CED) Se veiledning

Endringen berører ikke deg som utfører eller innfører animalske varer til andre EU/EØS-land. Du skal fortsatt forholde deg til dagens TRACES (snart TRACES Classic) slik du har gjort.

Virksomheter som fungerer som «ansvarlig for lasten» - dvs. de som sender inn CVED/CED til grensekontrollstasjon - må opprette både bruker og virksomhet.

For å få tilgang til systemet må du først opprette en bruker i EU-login, deretter knytte deg opp mot TRACES NT som «operator». Se veiledning

Virksomheter som bare skal fungere som f.eks. destinasjonssted trenger ikke registrere brukere, og kan ved behov opprettes av den som melder varen.

TRACES (TRAde Control and Expert System) er en felles EU-database hvor man registrerer:

Import fra land utenfor EU/EØS

Ved import av animalske produkter, levende dyr eller ikke-animalske risikoprodukter fra land utenfor EU/EØS skal henholdsvis første del av sertifikatet CVED (Common Veterinary Entry Document for animalske produkter og dyr) eller sertifikatet CHED-D (Common Health Entry Document for ikke-animalske produkter) utfylles i TRACES av importør eller noen som gjør dette på vegne av importør.

Deretter skal CVED/CHED sendes elektronisk i TRACES til aktuell grensekontrollstasjon for videre behandling.

Samhandel innen EU/EØS

Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter kan første del av helsesertifikatet utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning.

Dette skal gjøres når Norge er avsenderland.

Innførsel av biprodukter og avledede produkter

Ved innførsel av animalske biprodukter og avledede produkter fra EU/EØS er det krav om tre typer meldinger til Mattilsynet:

Les mer om: Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler

Privat innførsel av kjæledyr

Privat innførsel av hund, katt og ilder reguleres av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Formålet med forskriften er å forebygge spredning av dyresykdommer.

Når du reiser med kjæledyr ut av Norge må du ta hensyn til regelverket i det landet du reiser til.

Reglene er ulike ut fra hva du vil frakte over grensene. Noen av reglene er felles med EU, mens andre er spesielle for Norge. Velg i menyen hva du vil innføre/utføre, eller gå direkte til TRACES  eller Mattilsynets skjematjenester.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brukerstøtte for TRACES
Ved behov for praktisk hjelp med systemet:
Tlf: 414 00 571. Åpningstid kl 14 - 15 på hverdager.
E-post: traces.brukerstotte@mattilsynet.no

Ansvarlig for TRACES
Ved overordnede spørsmål om TRACES:
Hanne Ly, seksjon eksport og import, hovedkontoret. Tlf: 22 77 91 47

Faglige og juridiske spørsmål rundt import / innførsel
Eksterne brukere (importører): Henvendelse til nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport og omsetning av levende fisk mm. Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer