Kunngjøring

Høring: Endring av forskrift for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland

Publisert 23.09.2019     Sist endret 23.09.2019

Mattilsynet fastsatte den 8. september 2017 forskrift om kontrollområde for å bekjempe Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland fylke. Bakgrunnen for fastsettelse var at det ble påvist Marteilia refringens, som forårsaker Marteiliose hos blåskjell, i Bømlo kommune i april 2017.

Mattilsynet foreslår nå å endre kontrollområdeforskriftens § 5 om flytting av levende bløtdyr til konsum, slik at kravet om at bløtdyr høstet til kommersiell omsetning skal gå via ekspedisjon-/rensesentral kommer klart til uttrykk.

Marteilia refringens er en sykdom på blåskjell og østers som er listeført på liste 2 i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Liste 2-sykdommer, med unntak av ILA, forekommer vanligvis ikke i Norge.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet er å sørge for at bløtdyr høstet til kommersiell omsetning skal gå via ekspedisjon-/rensesentral som behandler avløpsvann og skjellavfall, for å hindre videre spredning av Marteilia refringens.
  • Kravet om at bløtdyr skal gå via ekspedisjons-/rensesentral gjelder ikke bløtdyr høstet av privatpersoner som skal gå direkte til privat konsum. Disse skal imidlertid tas direkte til privat konsum, og kan ikke tilbakeføres til område i sjøen.

Frist for innspill: utgangen av fredag 1. november 2019.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret 22 77 84 17 og Baard J. Kvidaland, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf.: 22 77 82 36.


Les mer

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret 22 77 84 17 og Baard J. Kvidaland, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf.: 22 77 82 36.