Kunngjøring

Høring: Endring av forskrift for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland

Publisert 23.09.2019     Sist endret 23.09.2019

Mattilsynet fastsatte den 8. september 2017 forskrift om kontrollområde for å bekjempe Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland fylke. Bakgrunnen for fastsettelse var at det ble påvist Marteilia refringens, som forårsaker Marteiliose hos blåskjell, i Bømlo kommune i april 2017.

Mattilsynet foreslår nå å endre kontrollområdeforskriftens § 5 om flytting av levende bløtdyr til konsum, slik at kravet om at bløtdyr høstet til kommersiell omsetning skal gå via ekspedisjon-/rensesentral kommer klart til uttrykk.

Marteilia refringens er en sykdom på blåskjell og østers som er listeført på liste 2 i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Liste 2-sykdommer, med unntak av ILA, forekommer vanligvis ikke i Norge.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet er å sørge for at bløtdyr høstet til kommersiell omsetning skal gå via ekspedisjon-/rensesentral som behandler avløpsvann og skjellavfall, for å hindre videre spredning av Marteilia refringens.
  • Kravet om at bløtdyr skal gå via ekspedisjons-/rensesentral gjelder ikke bløtdyr høstet av privatpersoner som skal gå direkte til privat konsum. Disse skal imidlertid tas direkte til privat konsum, og kan ikke tilbakeføres til område i sjøen.

Frist for innspill: utgangen av fredag 1. november 2019.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret 22 77 84 17 og Baard J. Kvidaland, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf.: 22 77 82 36.


Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret 22 77 84 17 og Baard J. Kvidaland, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf.: 22 77 82 36.