Kunngjøring

Mattilsynet endrer bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland.

Publisert 02.10.2020     Sist endret 02.10.2020

Mattilsynet har 2. oktober 2020 ved endring av forskrift om kontrollområde for ILA i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland, redusert bekjempelsessonens utstrekning i sonens nordlige del.

Mattilsynet fastsatte 18. juni 2020 kontrollområdeforskrift for ILA i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommune, Vestland og Rogaland fylke etter påvisning av ILA ved lokalitet 17015 Seglberget.

Mattilsynet har nå foretatt en reduksjon av bekjempelsessonens utstrekning i sonens nordlige del i området rundt Eidsvika. Endringen omfatter ingen akvakulturanlegg, og Mattilsynet mener at forslaget til endring ikke innebærer økt risiko for smittespredning. På bakgrunn av dette vurderer Mattilsynet at endringen er faglig forsvarlig og hensiktsmessig.

For mer informasjon om forskriftsendringen vises det til vedlagt fastsettelsesnotat.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Synnøve Hodneland, Mattilsynet region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 89 81 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Synnøve Hodneland, Mattilsynet region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 89 81 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.