Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 16.04.2021     Sist endret 16.04.2021

Mattilsynet har 16. april 2021 fastsatt endringsforskrift som opphever bekjempelsessone 2 rundt lokaliteten 31757 Kasteberget i kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke, med virkning fra 17. april 2021.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten Kasteberget i juli 2020. Lokaliteten drives av Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS.

Lokaliteten i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Den felles brakkleggingsperioden er over 17. april 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokaliteten innlemmes i overvåkingssonen fra 17. april 2021. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og

Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 og

Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.