Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 27.04.2021     Sist endret 27.04.2021

Mattilsynet har 27. april 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten Vannfjorden i oktober 2020. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS. 

Lokaliteten i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Brakkleggingsperioden, med varighet tre måneder, er gjennomført 27. april 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokaliteten innlemmes i overvåkingssonen fra 27. april 2021. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.