Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Publisert 23.08.2021     Sist endret 23.08.2021

Mattilsynet har 23. august 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessone 2 rundt lokaliteten 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Overvåkingssonen i kontrollområdet er samtidig opphevet og det er opprettet en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer utstrekningen av bekjempelsessone 1 og 2, og et område øst for bekjempelsessone 1.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 31738 Bjørga 29. mai 2020. Lokaliteten drives av Salaks AS.  

Lokalitetene i bekjempelsessone 2 er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Den koordinerte brakkleggingsperioden er gjennomført 23. august 2021.

Mattilsynet endret praksisen ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA 10. mai 2021. Endringen går ut på at både bekjempelsessonen og overvåkingssonen oppheves når vilkårene for å oppheve bekjempelsessonen er oppfylt. Samtidig opprettes det en ny og mindre overvåkingssone. Det er en slik endring som nå er gjort for kontrollområdet for ILA i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark.

Opphevelse av bekjempelsessone 2 etter ny praksis er ikke i samsvar med anvisningen i den gjeldende kontrollområdeforskriften. Forslaget om å oppheve både bekjempelsessonen og overvåkingssonen, samtidig som det opprettes en ny og mindre overvåkingssone, ble derfor sendt på særskilt høring i seks uker den 7. juli 2021. Fristen for innspill ble satt til 18. august 2021.

Mattilsynet har mottatt to innspill, men ingen merknader til endringsforslaget.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • I forskriftens § 2 om virkeområde, oppheves bekjempelsessone 2 omkring lokalitet 31738 Bjørga i Sørreisa kommune fra 23. august 2021.
  • Kontrollområdets overvåkingssone sør for bekjempelsessone 1 og nord for bekjempelsessone 2 oppheves i forbindelse med at bekjempelsessone 2 oppheves 23. august 2021. Lokalitetene som var omfattet av overvåkingssonen sør for bekjempelsessone 1 og nord for bekjempelsessone 2 tas ut av forskriften.
  • Ny overvåkingssone i kontrollområdet består av et område tilsvarende bekjempelsessone 1 og 2, samt et område øst for bekjempelsessone 1 som har vært overvåkingssone. Kontrollområdet skal i tråd med forskriften oppheves automatisk to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet, jf. § 14, det vil si 23. august 2023.
  • Presisering av regler om flytting av akvakulturdyr til utsett fra anlegg i den endrede overvåkingssonen.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20.

Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20.

Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.