Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland

Publisert 26.08.2021     Sist endret 26.08.2021

Mattilsynet har 26. august 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 21397 Midt Femris 15. april 2021. Lokaliteten drives av Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS).

Lokalitetene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon. Den koordinerte brakkleggingsperioden var gjennomført 25. august 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokalitetene innlemmes i overvåkingssonen fra 26. august 2021.

Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland i henhold til ny praksis.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.:22 77 80 75.

Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.:22 77 80 75.

Seniorrådgiver Odd A. Brimsøe, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61.