Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland fylke

Publisert 19.03.2021     Sist endret 19.03.2021

Mattilsynet har 19. mars 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 13006 Hestholmen N, 28856 Skauholmen og 28036 Langskjæran i Gildeskål kommune.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 13006 Hestholmen N i mai 2020. Lokaliteten drives av Nova Sea AS. 

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Den felles brakkleggingsperioden var over 19. mars 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokalitetene innlemmes i overvåkingssonen fra 19. mars 2021. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, Avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynets hovedkontor, avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.