Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland

Publisert 11.01.2022     Sist endret 11.01.2022

Mattilsynet har 11. januar 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 11138 Skålsvika i Meløy, Nordland fylke

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten 11138 Skålsvika 16. april 2021. Lokaliteten drives av Nova Sea AS.

Anlegget ble tømt for fisk 25.06.2021 og opprydding, vask og desinfeksjon av anlegget ble godkjent av Mattilsynet 24.09.2021. Pålagt tre måneders brakklegging ble påbegynt samme dato.

Pålagt tre måneders brakklegging var gjennomført 25. desember 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokaliteten innlemmes i overvåkingssonen fra 11. januar 2022.

Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontrollområdeforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet i tråd med forskriftens § 13.

Mattilsynet endret 10. mai 2021 praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Seksjon fiskehelse og fiskevelferd og region Nord arbeider med forslag til endring av kontrollområdets utbredelse etter ny praksis. Endringer etter ny praksis må imidlertid sendes på høring før de fastsettes. Mattilsynet vil derfor om kort tid sende på høring forslag om endring av kontrollområdet for ILA i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland i henhold til ny praksis.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75.

Rådgiver/jurist Christina Gøytil, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 86 57.