Kunngjøring

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Publisert 08.02.2023     Sist endret 10.02.2023

Mattilsynet har 8. februar 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 20815 Slettvika i Ørsta kommune i Møre og Romsdal.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

ILA ble i august 2022 påvist på lokalitet 20815 Slettvika i Ørsta kommune i Møre og Romsdal.

Utbruddslokaliteten er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokaliteten. Brakkleggingsperioden var over 7. februar 2023. Det er ingen andre sjølokaliteter med fisk i gjeldende vernesone.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ørsta, Hareid og Sula kommuner, Møre og Romsdal»

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 8. februar 2025.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Ane Wilson Erdal Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Ane Wilson Erdal Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94.