Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Publisert 22.03.2023     Sist endret 22.03.2023

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14495 Nordeimsøyna i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS, Rogaland Fylkeskommune og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Fiskehelsetjenesten Åkerblå AS varslet Mattilsynet 13. mars 2023 om funn forenelig med infeksiøs lakseanemi (ILA) på fisk ved lokalitet 14495 Nordeimsøyna.

Den 15. mars 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 14495 Nordeimsøyna for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 22. mars 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge at lokaliteten tømmes for fisk.

Restriksjonssone

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslak Forus, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. E-post: aslak.forus@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 79 46, mobil: 911 03 805

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur. E-post: cecilie.ihle@mattilsynet.no, tlf: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174


Kontaktinformasjon

Aslak Forus, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. E-post: aslak.forus@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 79 46, mobil: 911 03 805

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur. E-post: cecilie.ihle@mattilsynet.no, tlf: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174