Kunngjøring

Påvist ILA på lokalitet 38777 Hallarvik i Hitra kommune

Publisert 12.05.2022     Sist endret 12.05.2022

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 38777 Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Lokaliteten drives av Knutshaugfisk AS.

Diagnose

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet etter helsebesøk 28. april 2022 om mistanke om ILA på lokalitet Hallarvik. Grunnlaget for mistanken var kliniske symptomer og patologiske forandringer forenelig med ILA.

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 11. mai 2022, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA-virus ved to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvenseringen av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant).

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. På grunn av nærhet er også sjølokalitet 32677 Espenestaren underlagt samme restriksjoner.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Restriksjonsområde

Det vil innen kort tid opprettes et restriksjonsområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et restriksjonsområde består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonsområdets utbredelse. Restriksjonsområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?